MD SECOND HAND & outlet

Od roku 2023 prevádzkujeme veľkosklad a dodávame tovar do slovenských predajní so second-handom. Sme hrdí na to, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí sa venujú dôležitým aspektom nášho bytia, ako je udržateľnosť, ekonomická dostupnosť, enviromentálna politika. Aj našim poslaním je rozširovať prevádzky second-handov a ponúkať tovar za nižšie ceny v porovnaní s novými predmetmi, čo ich v konečnom dôsledku robí viac atraktívne pre ľudí, ktorí hľadajú špeciálne a vzácne kúsky, alebo potrebujú ušetriť svoje financie.

staň sa našim maloobchodom